Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

mania7910
06:20
7087 2939
Reposted fromniewychowana niewychowana viazyrafa zyrafa
mania7910
06:19
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawie śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer vianiemaproblemu niemaproblemu
mania7910
06:15
6001 2ceb 500
Incredible wild Cherry Trees in Nara, Japan
Reposted fromsavatage savatage
mania7910
06:14
6112 9c59
Monmouth Falls Oregon
Reposted fromsavatage savatage
06:13
1964 10bf 500
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird vialobek lobek
mania7910
06:12
9907 b085 500
Reposted fromfoina foina vialobek lobek
06:12
7418 809b
Reposted fromessenceofnature essenceofnature vialobek lobek
mania7910
06:12
6298 083b 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialobek lobek
mania7910
06:12
1490 41b5 500
Reposted fromoll oll vialobek lobek

September 15 2017

mania7910
04:41
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea vianiemaproblemu niemaproblemu
mania7910
04:40
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove vialabellavita labellavita
mania7910
04:38
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyrafa zyrafa
mania7910
04:38
2996 fc93
Reposted fromskognymfe skognymfe viazyrafa zyrafa
mania7910
04:36
Reposted frombluuu bluuu viazyrafa zyrafa
mania7910
04:36
9878 6f08
mania7910
04:35

Masz prawo czuć to,co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy i nie musisz się z niczego tłumaczyć.

Przed nikim.

Z wyjątkiem samej siebie.

Ponieważ to TY podejmujesz decyzje o tym jak będzie wyglądało Twoje życie i to Ty je żyjesz.

— Beata Pawlikowska
Reposted fromtinks tinks vianiemaproblemu niemaproblemu
mania7910
04:35
mania7910
04:35
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
mania7910
04:34
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemaproblemu niemaproblemu

July 21 2017

mania7910
19:31
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl